Anne Grethe Bø Cazon

Du kan få hjelp og veiledning til blant annet:

 • Produksjonstilskudd
 • Spredeareal for husdyrgjødsel
 • Drenering
 • Nydyrking
 • Kartoppdateringer AR5
 • Produsentnummer
 • Bruksrasjonaliseringssaker og deling etter jordloven 
 • Konsesjonssaker 
 • Massedeponisaker 
 • Ulovlighetsoppføling landbruket 
 • Miljø og klimaoppfølging i landbruket 
 • Miljøsaker og naturforvaltning i landbruket
 • Vannforvaltning 
 • Viltforvaltning: Fellingstillatelser, søknad om endring eller oppretting av vald, fallviltkontakt

Nøkkelinformasjon