Anne Grethe Bø Cazon

  • forvaltning innen særlovsområdet og tilskuddsordninger, 
  • lov om dyrevelferd, ansvar og varslingsplikt,
  • veterinærtjeneste,
  • vannforvaltning,
  • oppgaver relatert til særlovsområdet for landbruk,
  • skogbruk,
  • utvikling og innovasjon innen blågrønn sektor, og
  • samarbeid med næringsutviklingsaktører og bransjeorganisasjoner

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Landbruk