Kirsten Knudsen

Saksbehandler for Husbanken sine støtteordninger, inklusiv Startlån og bostøtte.

Nøkkelinformasjon